Sáttamiðlun 

& stuðningur við áföllum

Vellíðan í vinnu


Góð líðan og jákvæður starfsandi eru mikilvægir þættir í því að skapa eftirsóknarverðan vinnustað. Sálfræðiteymi Vinnuverndar býður upp á fjölbreytta ráðgjöf á sviði sálfélagslegra þátta fyrir vinnustaði ásamt því að bjóða upp á stuðning við áföllum og sáttarmiðlun. Hjá okkur starfa sálfræðingar með fjölbreytta reynslu ekki síst ef horft er til ráðgjafar til vinnustaða. 

Notast er við gagnreyndar og viðurkenndar aðferðir í allri meðferð og er sálfræðisvið Vinnuverndar viðurkenndur þjónustuaðili á sviði heilbrigðis og sálfélagslegra þátta af Vinnueftirlitinu.  


SENDA FYRIRSPURN   

Sáttamiðlun

Ágreiningur getur komið upp innan fyrirtækja eins og annars staðar, og í flestum tilfellum er hægt að útkljá hann innanhúss. Í flóknari málum getur verið gott að hafa utanaðkomandi aðila til þess að aðstoða aðila að ná sáttum. Sálfræðingar Vinnuverndar geta veitt fyrirtækjum slíka aðstoð í formi sáttamiðlunar. Sáttamiðlun er málsmeðferð, þar sem sáttamiðlari aðstoðar einstaklinga við að finna sjálfir lausn á ágreiningi sínum og ná samkomulagi. Sáttamiðlari er ekki ráðgjafi aðila í sáttamiðlun. Hann tekur hvorki afstöðu til ágreinings þeirra né hefur það hlutverk að útkljá  hann. Sáttamiðlari leitast við að upplýsa hvers eðlis ágreiningur aðila er,  hverjir eru hagsmunir þeirra og þarfir, og hann aðstoðar þá við að koma sjálfir með tillögur að lausn ágreiningsins.

Stuðningur við áföllum

Óvænt og óvelkomin atvik geta átt sér stað á vinnustöðum og haft áhrif á starfsfólk og jafnvel starfsemi fyrirtækisins. Ef stjórnendur telja þörf á að fá utanaðkomandi aðila til þess að veita starfsfólki sálrænan stuðning geta sálfræðingar Vinnuverndar komið á staðinn. Hlutverk sálfræðinganna er að veita starfsfólki stuðning og fræðslu varðandi algeng viðbrögð og gagnleg bjargráð. Viðbrögð fólks eru einstaklingsbundin og því bregðast ekki allir eins við sama atburði. Það er í þessum aðstæðum sem einstaklingur getur þurft á sálrænum stuðningi að halda.

Sálfræðingar

​Eftirfarandi sálfræðingar okkar sinna sáttarmiðlun og veita stuðning við áföllum, hér gefst þér tækifæri að að kynnast þeim örlítið betur.

Áslaug Kristinsdóttir,

Sálfræðingur

Áslaug utskrifaðist úr Háskóla Íslands með cand.psych gráðu árið 2007 og hefur síðan þá veitt einstaklingum klíníska meðferð og stjórnendum fyrirtækja ráðgjöf og handleiðslu varðandi félagslega og andlega áhættuþætti á vinnustað. Helstu viðfangsefni eru greiningar á starfsumhverfi, sáttamiðlun, ráðgjöf vegna samskiptavanda, stjórnendahandleiðsla, fyrirlestrar/námskeið og einstaklingsstuðningur. Áslaug hóf störf hjá Vinnuvernd árið 2021.

Jakob Gunnlaugsson, 

Sálfræðingur

​Jakob útskrifaðist sem sálfræðingur frá Kaupmannahafnarháskóla árið 2010 með áherslu á vinnu- og klíníska sálfræði. Jakob hóf hjá Vinnuvernd 2016 og hefur í síðan veitt stjórnendum ráðgjöf og handleiðlsu varðandi sálfélagslegt vinnuumhverfi á vinnustöðum auk þess að sinna klínískri meðferð einstaklinga. Helstu viðfangsefni í dag eru ráðgjöf til stjórnenda og fyrirtækja, stjórnendahandleiðsla, vinnustaðatgreiningar og einstaklingsviðtöl.

Sigrún E. Arnardóttir, 

Sálfræðingur

Sigrún er klínískur sálfræðingur en hún lauk meistaranámi frá Háskóla Íslands árið 2019. Hún sinnir einstaklingsráðgjöf og stuðningsviðtölum hjá Vinnuvernd ásamt sáttarmiðlun. Hún hóf störf hjá Vinnuvernd árið 2020.