Líkamsbeiting

Hjá Vinnuvernd starfa sjúkraþjálfari og iðjuþjálfi sem sinna fjölbreyttri fræðslu er snýr að líkamsbeitingu starfsfólks og aðlögun vinnuumhverfis. Við bjóðum bæði upp á staðlaða fræðslu og fræðslu sem unnin er sérstaklega fyrir vinnustaði með þeirra þarfir í huga. 


Helstu markmið fræðslunnar eru að:

•  Auka þekkingu og meðvitund á æskilegri líkamsbeitingu.

•  Koma í veg fyrir/draga úr hættu á stoðkerfisvanda.

•  Kenna starfsfólki að vinna með og stilla búnað að sínum þörfum. 

•  Skapa umræður innan fyrirtækis um vinnulag og vinnuumhverfi til þess að efla heilbrigðismenningu.


Fræðsluform:


1. Fyrirlestrar. Hér um bil 30 & 60 mín.

2. Námskeið.  Hér um bil 90 & 120 mín.

3. Kennslumyndbönd. Upptaka sérsniðin að fyrirtæki. Hentugt fyrir fyrirtæki þar sem um vaktavinnu er að ræða og/eða þörf er á þýðingum.

4. Fræðsluefni. Einblöðungur/glærusamantekt sem starfsmenn hafa aðgengi að inn á innri svæðum.

5. Samantekt sem stuðningur við fyrirlestra.

Við aðlögum form og viðfangsefni fræðsluerinda eftir þörfum. Hafið samband til að fá upplýsingar um frekari útfærslur.


SENDA BEIÐNI UM FRÆÐSLU   

Námskeiðslýsingar

Líkamsbeiting - Skrifstofur

Kyrrsetustörf auka hættuna á ýmsum stoðkerfiskvillum sem hafa áhrif á líðan okkar og framleiðni í starfi. Horft er til mögulegra úrbóta sem og nýtingu þess búnaðar sem til staðar er. 

Í þessu felst m.a. að kenna starfsfólki að stilla skrifstofustól, skrifborð, tölvuskjái og annan búnað að sínum þörfum.

Líkamsbeiting - Annars konar vinnuumhverfi

Líkamlega erfið verkefni geta haft mikil áhrif á líðan okkar til lengri og skemmri tíma. Því er mikilvægt að hafa í huga góða líkamsbeitingu, æskilega verkferla og að skapa menningu fyrir notkun léttibúnaðar þar sem við á. Slíkar ráðstafanir eru bæði starfsmanni og fyrirtæki í hag. Við framkvæmum mat á líkamlegu álagi í ýmis konar vinnuumhverfi og útfærum verkefnin eftir ykkar þörfum og starfsemi.


  • Við bjóðum upp á fræðsluerindi og úttektir á vinnustöðvum starfsmanna sem og ráðgjöf til stjórnenda.


Við höfum þjónustað starfsfólk í ýmis konar vinnuumhverfi, t.d. í iðnaði, framleiðslu, skólum (þ.m.t. vinnuskólum), hótelum, eldhúsum, ræstingu, vöruhúsum og byggingarstarfsemi.Framkvæmd áhættumats

Við sinnum fræðslu fyrir vinnustaði við gerð áhættumats. Við bjóðum bæði upp á námskeið fyrir stjórnendur og starfsmenn. Einnig erum við með námskeið fyrir öryggisnefndir og trúnaðarmenn.


Góð þekking er lykilþáttur í áhrifaríku vinnuverndarstarfi.Fyrirlesarar

Thelma Hafþórsdóttir, 

Iðjuþjálfi

Thelma er sérfræðingur í vinnuvernd með áherslu á hreyfi- og stoðkerfi. Hún er menntaður einkaþjálfari og útskrifaðist með B.Sc. gráðu í iðjuþjálfun frá Háskólanum á Akureyri árið 2012. Þá hefur hún einnig lokið grunnstigi í tónlist með áherslu á söng við Tónlistarskóla F.Í.H. Thelma sinnir fræðslu sem snýr að vinnuvistfræði, t.d. með fyrirlestrum, upplýsingaritum og kennslumyndböndum. Hún sinnir einnig vinnustaðarúttektum og áætlunum um öryggi og heilbrigði á vinnustað sem felur m.a. í sér áhættumat. Thelma er annar tveggja leiðbeinanda á starfslokanámskeiðinu okkar.

Valgeir Sigurðsson, 

Sjúkraþjálfari

Valgeir er sjúkraþjálfari að mennt og hefur verið framkvæmdastjóri Vinnuverndar frá upphafi.  Óhætt er að segja að Valgeir sé einn reynslumesti sérfræðingur landsins á sviði vinnuverndar en hann hefur sinnt fjölbreyttir ráðgjöf í tengslum við öryggi og heilbrigði við fjölmarga vinnustaði í yfir 20 ár. 
Í dag er rekstur og þróun Vinnuverndar ehf. megin viðfangsefnið en Valgeir kemur að einstökum ráðgjafaverkefnum með samstarfsfólki sínu. 

Umsagnir

Sandra Hauksdóttir

Landsbankinn

„Það hefur verið mjög gott að geta leitað til sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa Vinnuverndar. Við flutning í nýtt húsnæði þar sem mörg okkar fengu nýja stóla og borð var mikilvægt að vel færi um allt starfsfólk. Bæði fengum við aðstoð við að útbúa leiðbeiningar og kennsluefni auk þess sem þau komu til okkar með fræðandi erindi og hagnýta leiðsögn í nýju vinnuumhverfi fyrir þau sem á þurftu að halda.“